Bergen RV i Bystyret - valgprogram 2003-2007

Innledning: Hvorfor deltar RV i valg?

Når RV deltar i valg, i bystyret og bydelsstyrer er det for å ta parti med folk mot makta. I mange enkeltsaker vil RVs representanter være enig med representanter fra andre partier, men RV er det eneste partiet som ønsker å få slutt på den nåværende samfunnsordningen, slik at folk kan styre selv.

Vi tror ikke at vi kan forandre verden bare ved å stille til og stemme ved valg, men vi tror vi kan gjøre en viktig innsats som betyr mye for folk i deres hverdag. Det gjør vi ved å føre kamper mot skolenedleggelse, for et godt velferdstilbud og mot privatisering ved å være aktive i kommunestyrene. Vår viktigste oppgave er å være en stemme for folk flest i bystyret. Vi har ikke posisjoner som mål, og vi setter lojaliteten til folk før lojaliteten til alt for trange budsjettrammer

RV skal være en pålitelig samarbeidspartner og et talerør for fagforeninger, kvinneorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre folkelige organisasjoner som rammes av maktas ulike angrep.

RV mobiliserer til forsvarskamp mot angrep på folks velferd og rettigheter. Spesielt vil vi arbeide for økt fagorganisering i tjenesteytende næringer og blant ungdommen, styrke fagbevegelsens kampkraft.
RV ønsker at flest mulig kommuner melder seg inn i folkeaksjonen for velferd, slik at vi sammen kan presse regjering og Storting til å bevilge større rammer til kommunene i Norge.

RV setter saker på dagsorden som borgerskapet forsøker å holde skjult.

RV arbeider for å avsløre alle former for kameraderi og pampevesen.Det er nettopp når
folk selv aktiviserer
 seg, at vi har størst mulighet til å oppnå resultater.

Torstein Dahle