Innledning pkt
Barnehager pkt
SFO pkt
Lik rett til utd. pkt
 Nye skoler pkt
Velferd&demokrati pkt
Helse & omsorg pkt
Arbeidsliv pkt
By for folk! pkt
Miljų pkt
Kunst & kultur pkt
Valgliste pkt