Innleiing pkt
Skule pkt
Samferdsle pkt
Energipolitikk pkt
Helse pkt
Tannhelse pkt
Kultur og idrett pkt
Næringspolitikk pkt
RV i 1999-2003 pkt