Hordaland RV på Fylkestinget - Fylkestingsgruppa

Raud Valallianse har to faste medlemer i Fylkestinget i Hordaland. Du kan kontakte gruppa med skjemaet nedanfor, eller nytte kontaktinformasjonen til Hordaland RV som du finn øverst på sida.


Kontakt Hordaland RV si fylkestingsgruppe:


Sunniva Schultze-Florey
Medlem i Fylkestinget
Medlem i Opplærings- og helseutvalet

Vara Fylkesutvalet

Torstein Dahle

Medlem i Fylkestinget
Vara Fylkesutvalet


Sigurd Solberg
Vara til Fylkestinget og
Medlem i Samferdsleutvalet


Andre varaer:
Mona Stormark
  Vara til Fylkestinget
  Vara til Opplærings- og helseutvalet

Terje Kollbotn
  Vara til Fylkestinget
  Vara til Samferdsleutvalet

Hans Petter S. de Fine
  Vara til Fylkestinget
  Vara til Opplærings- og helseutvalet

Hilde Birgitte Kalleklev
  Vara til Fylkestinget
  Vara til Samferdsleutvalet

Johannes Bleie 
  Vara til Opplærings- og helseutvalet
Anje Müller Gjesdal
  Vara Stil amferdsleutvalet