Kriminaliser ikke ungdommen!
RVs bystremedlem Marte Mjøs Persen fremmer mandag 27. mars en interpellasjon i bystyret om kriminalisering av ungdom i byens offentlige rom.
20.03.2006 11:44
Kriminaliser ikke ungdommen!
Vi viser til den siste tidens medieoppslag vedrørende ungdomsmiljøet på Bystasjonen, og politiets forsøk på å oppløse dette.

I mediene har søkelyset i stor grad blitt rettet mot barnevernsbarna som oppholder seg der. Dette er selvsagt viktig i seg sjøl, men saken dreier seg også om ungdom generelt og synet på dem.

Etter RVs syn er det urimelig at ungdom skal kriminaliseres for å oppholde seg på offentlig sted. Hvilke andre grupper i samfunnet blir skåret over en kam og bedt om å oppgi navnet sitt til politiet bare fordi de oppholder seg på et spesielt sted i byen. Etter vårt syn er det fullstendig legitimt at ungdom henger rundt i byen, og det er ikke noen større grunn til å fordømme disse ungdommene enn det er å fordømme pensjonistene som henger på Torgalmenningen.

Denne saken reiser også viktige problemstillinger rundt personvernet til bergenske ungdommer. Når politiet går ut og sier at de vil opprette en database for å registrere folk som henger fast på Bystasjonen (BT 17.03.2006), mener vi dette er et overtramp overfor folk som ikke har gjort noe ulovlig.

Samtidig er vi klar over at ansamlinger av ungdommer vil kunne tiltrekke seg folk som f.eks. ønsker å omsette narkotika. Men dette bør løses ved å gripe fatt i dem som faktisk begår en kriminell handling ved å selge narkotika, ikke ved å angripe personer som bare oppholder seg et bestemt sted.

Det må finnes andre tiltak i denne saken enn å sprenge miljøet og fjerne ungdommer på bystasjonen. All erfaring tilsier at å sprenge dette miljøet bare vil føre til at folk finner andre steder å henge. I stedet bør man se på hva som kan gjøres for å bedre tilbudet til uorganisert ungdom. Forholdene for denne gruppen har vært en konstant verkebyll i Bergen og vi ser at etter flere år med husokkupasjoner, demonstrasjoner og politisk debatt er vi fremdeles ikke nærmere noen løsning.

Den siste tidens opptøyer i Barcelona og Paris viser hva som kan skje når ungdom marginaliseres og behandles som en pariakaste. Ingen burde undres over at ungdom som ikke har et sted å være, som ikke får den respekten vi andre tar som en selvfølge, reagerer mot dette.

Vi vil derfor spørre Byrådets om hvordan man stiller seg i denne saken, som gjelder rettsikkerheten og vilkårene for en viktig gruppe av byens innbyggere.

Spørsmål:
- Syns byrådet det er akseptabelt at ungdom kriminaliseres på generell basis?
- Vil byrådet ta kontakt med politiet i Bergen for å gi uttrykk for et annet syn enn det som kommer fram i media fra politiets side?

Marte Mjøs Persen
Bystyremedlem RV