Open RV-konferanse om kommunevalet 2007 i Odda
Odda RV inviterar til open listestillingskonferanse for Hardanger og Sundhordland. Dette er ein konferanse for deg som er medlem eller sympatisør av RV, og som ynskjer at det skal stillast RV-liste i din kommune ved kommunevalet i 2007.
07.11.2006 15:27
På konferansen blir det gjennomgang av ulike utfordringar ved det å stilla liste, utfordringane ved det å sitta i eit kommunestyre, og politiske og organisatoriske utfordringar for Raud Valallianse generelt.

Konferansen skal haldast sundag 26. november 2006. Møtet åpnes klokka 11.00 og avsluttast klokka 16. 30. Møtet finn stad i kommunestyresalen i Odda. Frammøte blir på rådhustrappa. Etter konferansen blir det høve til å bli med på ein felles middag med meir uformell diskusjon om det nye partiprosjektet.

Vi håper at alle medlemmar og sympatisører ynskjer å kaste seg inn i valgkampen med dette, slik at Hordaland i 2007 kan stille endå fleire lister enn ved kommunevalet i 2003.

Dersom de ikkje har anledning til å kome til Odda på konferanse, men gjerne vil vere med på arbeidet med å stille lister, kan de ta kontakt med listestillingsskrivaren for hjelp og for å kome i kontakt med andre i din kommune som ynskjer å jobbe med dette.


Med helsing:
Listestillingsskrivaren i Hordaland
Katarina Storalm
Katarina.storalm@rv.no
47355895


Open RV-konferanse om kommunevalet 2007 i Odda.

Program:
11.00 - 11.30: Innsjekking og kaffi

11.30 - 11.45: Velkomstord ved leiar i Odda RV og kommunestyrerepresentant
Solveig Våde

11.45 -12.15:Den økonomiske situasjonen for kommunane med ei rød-grøn regjering og RV si rolle i budsjett - ved leiar i RV, Torstein Dahle.

12.15 - 13.00: Lokale døme frå budsjettarbeid og RV sin alternative politikk hausten 2006.

13.00 - 13.30: Enkel lunsj, kaffi og frukt

13.30 -1345: Korleis få mange nye med oss på RV-listene ? ved ansvarleg for listestilling i Hordaland RV, Katarina Storalm.

13.45- 14.00: Spørsmål og innspel om listestilling

14.00-14.15: Korleis utvikle eit lokalt RV-program ? ved programansvarleg i Odda RV og ordførarkandidat Terje Kollbotn

14.15-15.00: Debatt om lokalt programarbeid

15.00-1515 : Pause

15.15-1530: Presentasjon av Odda RV si heimeside på Internett ved Trond Seim (dataansvarleg i Odda RV og kommunestyrerepresentant).

15.30-16.30: Debatt om korleis utvikle RV til eit nytt parti i 2007?

Etter konferansen blir det høve til å bli med på ein felles middag med meir uformell diskusjon om det nye partiprosjektet.