Helse Vest får 1 milliard mindre enn de skulle hatt
RV-program for å sikre lokalsjukehusa!
Når medmennesker blir til varer
Den store helsereforma