Jondalstunnel
Hordaland RV har sendt åpnet brev til miljøvernministeren
RV støtter et forbud mot import av pels fra hund og katt
Nødvendig trafikal snuoperasjon