Hvorfor ikke 12 milliarder til kulturinvestering?
Bruk 12 milliarder på kulturinvesteringer
Pressemelding: Tysso 1
Tverrpolitisk initiativ for å fullføre opprustningen av Tysso 1